ORDFÖRANDEN


Under ett stort antal år var Stig Svensson ordförande i Öster. Här följer en lista på vilka som har varit ordförande i Öster, samt mellan vilka år. 


1930-1931 Stig Andersson 
1931-1932 Einar Karlsson 
1932-1934 Yngve Jansson 
1934-1935 Artur Green 
1935-1936 Yngve Jansson 
1936-1939 Ragnar Ahlberg 
1939-1941 Rune Peterson 
1941-1942 Yngve Jansson 
1942-1943 Rune Peterson 
1943-1989 Stig Svensson 
1989-1997 Carl-Gunnar Rönn 
1997-1998 Mats Gusting 
1998 Göran Borg 
1998-1999 Roland Clausson 
1999-2001 Jan Pyrell 
2001-2002 Claes Fransson, Olov Marchal, Harry Bäckström (rullande ordförandeskap) 2002 Claes Fransson, Ola Rydén, Harry Bäckström 
2003 Claes Fransson, Ola Rydén, Curt Persson 
2004-2009 Curt Persson
2010-2011 Claes Lövgren
Sven Johannesson
Martin Jonasson
Jonas Karlsson