HÅLLBARHETSARBETE

Vi älskar fotboll, men vi älskar människan lite mer.

Vårt hållbarhetsarbete - Öster i Samhället

Östers IF:s långsiktiga mål är att skapa en fotbollsförening för alla människor i samhället. Östers IF ska i sitt dagliga hållbarhetsarbete ansvara för att utbilda och fostra, inte bara fotbolsspelare utan se till människan i sin helhet.

Öster i samhället är namnet på vårt hållbarhetsarbete där vi genom olika värdeskapande verksamheter främjar integration och kamratskap samtidigt som vi motverkar mobbning och utanförskap.                                                  

KONTAKT

 

Natalie Serrate
Marknad- & Försäljningschef

Östers IF
070-225 28 46
natalie.serrate@ostersif.se

 

Sara Lennqvist

Hållbarhetsansvarig - Östers IF

076-169 24 76

sara.lennqvist@ostersif.se