SIDA VID SIDA

Sida vid sida


Föräldrar, lärare och bibliotekarier vill få barn att läsa. Men det finns inget så starkt och medryckande som idrottsrörelsen. Barn lyssnar till förebilder.

Flera forskare, bland annat Gibbons (2016), har visat att ett kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt i skolans undervisning är viktigt för elevens utveckling och lärande i alla ämnen.​
Skolverket har i samråd med läsrörelsen en riktad satsning på att kombinera läsning och rörelseglädje. Detta projekt har pågått sedan ett par år tillbaka och de ser här ett samarbete mellan skola och idrottsrörelse som en viktig pusselbit.​
Många av eleverna på skolor runt om i Växjö älskar att spela fotboll och många drömmer om att få spela i ett lag som Östers IF. ​Därför ser vi det som en självklarhet att vara de förebilderna.

Genom vårt projekt Sida vid Sida läser spelare från A-laget högt ur böcker som är noga utvalda av bibliotekarier och pedagoger på skolor med olika teman och olika karaktärer där spelarna med stöd av pedagogerna sedan kan diskutera böckerna med klassen. Genom detta vill vi:

  • Bygga barns identitet som litteraturläsare
  • Stimulera fantasi
  • Ge nya inblickar
  • Ge barnen en gemensam upplevelse
  • Tränas i att leva sig in i andras tankar och skapa empati för andra