SEF CERTIFIERING

Fyra av fem möjliga stjärnor för Östers IF

Certifiering 2020/2021


Sedan 2011 så har Östers IF så som elitklubb inom Svensk Elitfotboll certifierat sin verksamhet i åldersgruppen 8 - 19 år. Enligt ett av Svensk Elitfotbolls framtaget underlag för certifieringen av verksamheten.

Certifieringen bygger på den verksamhet som Östers IF bedriver i Akademi/Ungdom/Skola. Certifieringen utgår från följande områden:

  • Värdegrund och mål med Akademin.
  • Spelarutbildning
  • Ledarorganisation
  • Faciliteter
  • Skolsamverkan
  • Samarbete andra klubbar
  • Sportsliga resultat av Akademin

Inom varje område finns ett antal olika delpunkter som poängsätts och mynnar ut i en slut poäng. Graderingen är sedan från nivå 1 till nivå 5 beroende på hur många poäng klubben totalt slutar på. Under det senaste året har Pandemin till viss del spelat in och Östers IF har tyvärr tappat sin plats p nivå 4 och fallit tillbaka till nivå 3.

Nedan följer ett antal av de grundläggande dokumenten som certifieringen bygger på.

 

Spelarutbildningsplan 2020