PARAFOTBOLL

Parafotboll


För att kunna vara en förening för alla behöver vi kunna möta allas olika behov. Det finns flera olika underrepresenterade grupper i samhället vi försöker möta med hjälp av fotbollen som verktyg.

Öster Stars är ett lag för barn- och ungdomar med olika funktionsvariationer i åldrarna 8-20 år som tränar tisdagar 18.00-19.00 i Centrumskolans idrottshall när det är kallt och på Arabyvallen när det är mildare väder. Vi tränar året om utom på skolloven och laget är öppet för både tjejer och killar.
Våra ledare har goda kunskaper inom både pedagogik, vård och arbete med barn med särskilda behov. Vi samarbetar även med Barnhabiliteringen för att kunna tillgodose barnens motoriska utveckling tillsammans med fotbollen. Under fotbollsträningen går vi igenom koordination, fin- och grovmotorik, balans och styrka tillsammans med fotbollsspelet som utgångspunkt. Laget är en trygghet för barn som tidigare inte haft möjligheten att få tillhöra en förening och saknat känslan av samhörighet. Föräldrarna berättar om barn som inte fungerat i andra grupper förut, så som i skolan eller föreningslivet men som nu hittat sin plats. 

Under 2023 anordnade vi för första gången LF Cup med en paragrupp där lag från hela Småland deltog. Nästa steg är ett mer rikstäckande deltagande och en önskan om att, likt som LF Cup i övriga klasser är, bli Sveriges största paraturnering inomhus på konstgräs.

 

KONTAKT

 

Sara Lennqvist

CSR-Ansvarig / Öster i Samhället

076-169 24 76

sara.lennqvist@ostersif.se

 

 

Vi stödjer Östers IF:s Paragruppverksamhet