Utöver ATEA nu även VISMA premiumpartner till Öster i Samhället

Nu står det klart att Visma blir ny premiumpartner till Öster i Samhället, tillsammans med ATEA har vi nu två starka premiumpartners. Målet med samarbetet är att göra Växjö till en välkomnande och attraktiv plats för alla. Samarbetet presenteras på en gemensam pressträff på Myresjöhus Arena idag.

Med samarbetet vill Visma vara med och bygga vidare på den verksamhet som Öster i samhället redan har startat upp och driver.    

– "Växjö ska vara en plats där alla känner sig välkomna. Öster i samhällets verksamhet bidrar i allra högsta grad till det. Vi vill självklart också vara med och ta ansvar, säger Jens Ahlstrand, ansvarig för hållbarhetsfrågor hos Visma Spcs."

Öster i samhället är en del av Östers IF och jobbar med olika fotbollsprojekt som ska främja integration och kamratskap samt motverka mobbning och utanförskap. Målet med Öster i samhället är att alla ska ha möjlighet att spela fotboll.

Ett av projekten är Nattfotboll, där ungdomar samlas i Tipshallen på fredagskvällarna för att spela fotboll. Andra verksamheter är Kvartersfotboll, då Öster i Samhället kommer ut till de spontanfotbollsarenor som finns i flera bostadsområden runt om i Växjö kommun, och Parafotboll, med målet att fotboll ska vara för alla, oberoende av förutsättningar.

– Öster i Samhället har ett stort socialt och lokalt engagemang och står för en inkluderande syn som vi delar fullt ut. Det har varit ett avgörande skäl till att vi går in i det här samarbetet, säger Jens Ahlstrand.

 

Nu två starka Premiumpartners till Öster i Samhället 

Visma och ATEA är nu tillsammans våra huvudpartners till Öster i Samhället. Tack vare våra partners kan ni fortsatt utveckla och arbeta med våra områden och projekt kring Öster i Samhället, vilket är oerhört viktigt för föreningen, men också för väldigt många barn och ungdomar i regionen.