Sammanfattning av årsmöte 2023

På bilden: Klubbmästare Martin Jonasson, ordförande Jonas Karlsson och avgående revisor Hans Petersson.

På torsdagen den 10 mars slutfördes föreningens årsmöte inför cirka 80 Östermedlemmar på Östergatans restaurang.

Årsmötet leddes av föreningens ordförande Jonas Karlsson och klubbmästare Martin Jonasson. Jonas inledde med ett kort anförande om verksamhetsåret 2022 innan det formella årsmötet startade. 

Intervjuer gjordes med Robert Grandén (Akademichef), Natalie Serrate (Försäljnings- och marknadschef) och Jonatan Larsson (Evenemangs- och privatmarknadsansvarig) för respektive roll. Eftersom A-laget och den sportsliga ledningen befann sig på träningsläger i Spanien, fick vi istället se en videohälsning där klubbdirektör, Jens Magnusson, och sportchef, Vito Stavljanin, summerade det sportsliga året som gått och blickade också framåt.

Jonas presenterade det ekonomiska utfallet samt årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 inklusive styrelsens förslag till disponering av vinstmedlen i moderföreningen. Jonas presenterade även de förändringar av bolagsstrukturen inom föreningskoncernen som skett under 2022. Jonas presenterade styrelsens förslag till budget för räkenskapsåret 2023.

Årsmötet beslutade bland annat:

- Att omvälja Jonas Karlsson till ordförande på ett år i enlighet med valberedningens förslag.

- Att omvälja Markus Holm, Sven Johannesson och Henrik Stridh till ledamöter på två år samt om nyval av Elisabet Forslund på två år i enlighet med valberedningens förslag.

- Årsmötet beslutade om nyval av Emma Burman och Robert Grandén till styrelsesuppleanter på ett år i enlighet med valberedningens förslag.

- Årsmötet beslutade att omvälja Ola Rydén till ordförande och Henrik Cajnerud till ledamot på ett år samt om nyval av Emma Burman till ledamot på ett år. Årsmötet beslutade om nyval av Sanna Wirland till suppleant i valberedningen på ett år.

Det förelåg inga motioner att behandla.

 

Årets ungdomsspelare och ungdomsledare utsågs via Stig Svensson-fonden. André Gustafson med sitt stora målskytte och framgång med P19- samt U21-laget i år, fick ta emot Stig Svenssons stipendiat. Stefan Högberg fick ta emot priset som årets ungdomsledare för sitt stora engagemang för Östers ungdomar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Högberg

 

Årets eldsjäl
Tomas Karlsson fick mottaga priset som årets eldsjäl för sina stora ideella insatser i föreningen.

Tomas Karlsson


Avtackning för Hans Petersson

Årsmötet och styrelsens ordförande Jonas Karlsson tackade avgående revisor Hans Petersson för förtjänstfulla insatser under många år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Petersson

 

Verksamhetsberättelse för 2022 finns att läsa här
Mötesprotokoll finns att läsa genom att klicka här.