Reviderade och uppdaterade föreningsstadgar

 

På hemsidan finns nu de reviderade och uppdaterade stadgarna efter det extra årsmötet 2015-11-30.

 

Ordinarie årsmöte kommer att hållas måndagen den 21 mars 2016. Själva kallelsen och övriga årsmöteshandlingar kommer att delges medlemmarna separat.

 

Läs mer >> Nya stadgar för Östers Idrottsförening 20151130 rättat 20160127 [PDF]

 


 
Följ Östers IF i sociala medier: