Österfika på onsdagar kl 14.00

Tillsvidare kommer Österfikat att hållas på Östergatans restaurang (Visma Arena) på onsdagar från kl 14.00.
Du hittar till oss på västra långsidan i nära anslutning till vår biljettservice.

Varmt välkomna!