Öster tilldelas FORSA-priset 2024

Det är med glädje och stolthet som vi kan berätta att Östers IF tilldelas det prestigefulla FORSA-priset 2024.

FORSA är förbundet för forskning i socialt arbete och delar varje år ut FORSA-priset. Det är en hedersutmärkelse där pristagaren också får 10 000 kronor. Priset instiftades av FORSA för att stimulera och uppmuntra kunskapsutveckling och forskning inom den sociala sektorn. Det är ett uttryck för det erkännande som praktik, utbildning och forskning vill ge enskilda eller grupper av personer, som gjort förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn.

Priset kommer att överlämnas senare i år i samband med FORSA:s nationella symposium.

- Det är med stor stolthet som vi tar emot denna fina utmärkelse. Det är ett pris till hela föreningen och alla som på något sätt är delaktiga inom Öster i Samhället som bedriver en fantastisk verksamhet varje dag och som gör skillnad på riktigt för så många barn och ungdomar i Växjö, säger klubbdirektör Jens Magnusson.

Nedan följer ett utdrag ur motiveringen från FORSA:

”Idrottsföreningar och civilsamhället bedriver i samtidens välfärdssamhälle ett viktigt socialt arbete i form av samhällsarbete och inkluderingsåtgärder för social sammanhållning och hållbarhet. För snart tio år sen startade idrottsföreningen Östers IF upp samarbetet Öster i Samhället tillsammans med företag ur det lokala näringslivet och andra samhällsengagerade personer. Pionjärverksamheten var nattfotbollen i Tipshallen med syftet att skapa en meningsfull fritid för alla barn och ungdomar i Växjö med omnejd. Denna gemenskap har sedan växt till en stor verksamhet. I dag är det mellan 300-400 ungdomar som samlas varje fredag på nattfotbollen under vinterhalvåret för att spela spontanfotboll och ha roligt tillsammans.

Öster i Samhället exemplifierar genom sitt sociala arbete, engagemang och kunskapsspridning hur idrotten under goda förutsättningar är en social och hälsofrämjande kraft för att motverka exkludering och främja välmående, inkludering och sammanhållning för olika grupper av barn och ungdomar. Civilsamhällets sociala arbete kan på så sätt gå hand i hand med det professionella sociala arbetet. Fältassistenternas arbete kan exempelvis både mobilisera unga att delta och se hur deras arbete kan stöttas av Öster i Samhället för att nå gemensamma målsättningar om barns och ungas välmående och aktiva deltagande i samhället.”

Föreningens hållbarhetsansvariga Sara Lennqvist är stolt och blickar tillbaka på en händelserik tid där Öster i Samhället haft en fantastisk utveckling:

- Det som startade som ett fotbollsprojekt med spontanfotboll för drygt 9 år sedan har idag växt till en angelägenhet för hela Växjö stad. Med tiden förstod vi hur betydande vår mötesplats blivit för Växjös ungdomar och att bli nominerad och vinna en sån fin utmärkelse visar också att det vi gör är rätt! Ett extra tack till alla våra ledare som jobbar med alla våra verksamheter. För alla ledare som inte bara ser det som ett jobb utan som ett samhällsuppdrag.

Föreningen vill rikta ett stort tack till alla involverade i Öster i Samhället för allt ni gör för både föreningen och för stadens unga! Vi är stolta över er!