Kallelse till medlemsmöte

Som medlem i Östers IF kallas du härmed till medlemsmöte. Måndagen den 2 dec kl 19.00 på Restaurang Östergatan. Välkommen.