Kallelse till årsstämma för Östers Support AB

Östers Support AB (publ), 556665-7788 kallar härmed till ordinarie årsstämma, tisdagen den 25 maj 2021 kl 18.00.     

 

På grund av Covid 19 pandemin och medföljande restriktioner så kommer all röstning på stämman att ske i förväg via poströster.

För deltagande på årsstämman krävs att bifogade Bilaga 1  ”Anmälan och formulär för poströstning” returneras ifylld och undertecknad före den 18 maj 2021 till:

- Mats Egeholm, Ingelstadsvägen 25 C, 35234 Växjö

- E-post: mats.egeholm@gmail.com

Endast ett fåtal mötesfunktionärer kommer att delta fysiskt på stämman.

                                                     

För övriga finns det möjlighet att delta på stämman digitalt via Microsoft Teams. Du som önskar göra så anmäler dig till mats.egeholm@gmail.com senast den 24 maj. Bifoga aktuell e-postadress.

Länk för uppkoppling till mötet skickas ut till anmälda under eftermiddagen den 25 maj. Ingen särskild programvara behövs, däremot en stabil internetuppkoppling.

Observera att det inte kommer att ske någon kompletternade röstning under mötet,  det är endast poströsterna som kommer att räknas. Däremot finns det möjlighet att yttra sig och/eller ställa frågor.

 

Årsredovisningen återfinnas på bolagets hemsida.