Idrottspsykologi i akademin

Under hösten startar ett samarbete med Stefan Gustafsson från Idrottspsykologiskt center, där fokus kommer att kretsa kring våra lärlingar i akademin som håller på att ta steget upp i A-lagsmiljö, samt våra akademitränare. 

 

Östers IF kommer i mitten av september att starta upp ett samarbete med Stefan Gustafsson från Idrottspsykologiskt center. Stefan kommer att arbeta med våra lärlingar i akademin samt ledare i akademin, för att ge dem konkreta fotbollspsykologiska verktyg att arbeta med i vardagen. Både på och utanför planen. 

Stefan att arbeta direkt och konkret med våra spelare och ledare inom akademiverksamheten. Vi ser verkligen fram emot att arbeta med Stefan gällande de idrottpsykologiska bitarna, säger Peter Wibrån, akademichef i Östers IF. 

 

Stefan Gustafsson, Idrottspsykolog: 

- Det ska bli oerhört intressant och givande att få arbeta med akademin, ur både ett spelar- och ledarperspektiv. Grundsyftet är uppdelat, där den ena delen handlar om problematieken som kan finnas kopplad till idrotten kring prestationer i form av prestationsånget och nervositet. Genom detta kunna ge både spelare och ledare en ökad kompetens och förståeelse i dessa frågorna och även verktyg att arbeta med i konkreta aktioner. 

- Den andra delen är prestationsinriktad, som bygger mycket på Svenska Fotbollsförbundets utbildningar inom dem teman som man jobbar med på landslagsnivå. Mer specifikt kring tre olika områden som man först och främst fokuserar på; nästa aktion, lagkamratsbeteenden och en långsiktig och hållbar karriär. 

- Sammanfattningsvis kan man säga att vårt fokus kommer att ligga kring att göra fotbollspsykologin konkret och få våra spelare och ledare att arbeta mer med konkreta aktioner både på och utanför planen. 


Vad är fotbollspsykologi?
Fotbollspsykologi handlar om att kunna göra det man vill på fotbollsplanen, att hjälpa sina lagkamrater och att skapa förutsättningar för en lång karriär. Det finns ett antal återkommande utmaningar som kan hindra spelare i utvecklingen. Fotbollspsykologi är en viktig del av helheten för att kunna utvecklas och prestera och må bra. Det är en lika naturlig del att utveckla som exempelvis teknik eller fotbollsfys. (ur boken Fotbollspsykologi)