Akademi & Ungdom utvecklar framtidens fotbollsspelare i Kronoberg

Östers Akademi & Ungdom har varit verksam i sin nuvarande form under två år. Den ursprungliga tanken är hämtad från Östers tidigare ungdomssektion och målet med den omarbetade organisationsmodellen har varit en mer professionell struktur och tydliga roller för de inblandade. Som mål har Östers IF bland annat att utbilda egna och lokala spelare i Kronoberg och som elitförening ställs höga krav på ledare och tränare i hela föreningen. Även allmänheten och andra föreningar ställer högre krav på Östers ledarskap än på många andra föreningars.

 

I uppgiften att möta dessa förväntningar har våra ledare, med sina centrala roller i verksamheten, som uppgift att sätta Östers bästa i första hand. För att leva upp till de krav som ställs, måste varje ledare uppträda efter föreningens riktlinjer genom värdegrund, verksamhetsplan och spelarutbildningsplan. En viktig del i det här arbetet är utbildning. Våra tränare och ledare erbjuds olika typer av utbildningar, ett axplock här omfattar bland annat Coervercoaching, Sport Basic, C-Diplom, B-Diplom, UEFA B och UEFA A, samt en rad kurser och föreläsningar inom specifika områden. Under de senaste tre åren har Östers IF i samarbete med Växjö-alliansen utbildat 34 egna Östertränare på nivå C-diplom. Östers Akademi & Ungdom genomför dessutom under säsongen ett antal temakvällar och tränarträffar i ett ledarutvecklingsprogram för att stimulera och kompetensutveckla våra ledare. Därtill läggs också säsongsvis kostutbildning, fysutbildning samt utbildningar i teknik och spelförståelse. 

För våra spelare i Akademi & Ungdom startar verksamheten med Kul med Boll för de allra yngsta, tjejer och killar som är fem år. Kul med Boll bedrivs av våra duktiga föräldratränare med målet att låta barnen prova på fotboll under lekfulla former och därigenom väcka ett intresse. I år har vi 80 anmälda barn som tränar på Åbo IP, vår träningsanläggning för ungdom. Efter Kul med Boll väntar träning en till tre gånger i veckan för spelare mellan sex och tolv år gamla, även denna ledd av föräldratränare. Vår elitförberedande verksamhet inleds i lagen U13 till U16. Från U13 leds träningen av externa tränare och våra föräldraledare får då andra roller i lagen. Våra U17 och U19-lag räknas numera till klubbens elitsatsning. I akademin finns också en samverkan mellan skola och fotboll genom långvariga samarbeten med Thorén Framtid (grundskola) och Procivitas gymnasium.

Sedan 2015 har arbetet i Akademi & Ungdom också kommit att omfatta tillsättandet av fem koordinatorer, vilka bland annat arbetar med att kvalitetssäkra vår sportsliga verksamhet utifrån spelarutbildningsplanen, ansvara för tränarträffar, att i dialog med tränarna stämma av trupper samt att under träning och match vara ett stöd för tränarna. Till de senaste nyheterna i Akademi & Ungdom kan också läggas den mentor som tillsatts för våra föreningsdomare, där uppgiften är att följa våra yngre domare i deras utveckling och verksamhet.

All verksamhet inom Akademi/Ungdom certifieras varje år och är en betydelsefull del i verksamheten för att Öster ska vara godkänd som en av SEFs elitklubbar. Arbetet med Akademi & Ungdom tar ett steg i taget och ser hela tiden till möjligheter att utvecklas ytterligare, för att ge fler unga spelare möjligheten att växa.

Läs mer om våra akademi- och ungdomssatsning på här